Natuurlijke Geneeswijzen

Liquid Light Frequencies

Liquid Light Frequencies werken in de energetische blauwdruk van het lichaam en reinigen met hun hoge lichttrilling energetische blokkades.

Wat zijn Liquid Light Frequencies?

Healing Arts Liquid Light Frequencies zijn lichtremedies. De naam “Liquid Light” – vloeibaar licht – geeft dit ook aan.

De lichtremedies werken in de energetische blauwdruk van het lichaam (die in , om en door het lichaam aanwezig is) en reinigen met hun hogere lichttrilling de lager frequente energetische blokkades die vervolgens worden getransformeerd. Hiermee wordt niet alleen de aura schoongemaakt van oude karmische belasting, maar de persoon komt ook op grond van het nieuw geactiveerde licht tot een groter inzicht en meer bewustwording; licht is de grondslag van bewustzijn. Licht is bewustzijn.

De lichtremedies hebben een sterk aardende werking, personen worden in verbinding gebracht met de lichtenergie in de aarde. De lichtverbinding met de aarde brengt een persoon bij zijn ware Zelf en eigen Licht.

Met de lichtremedies wordt men ondersteund de eigen heelheid te herstellen. Heelheid omvat de verbinding met het (heel) Al. Omdat de remedies onze lichtfrequenties verhogen, helpen zij om ons af te stemmen op het Ik-Ben bewustzijn. Om liefdevol en vreugdevol te leven. Zij activeren het contact met onze geestelijke begeleiders en met onze Goddelijke Bron.

Herstel van lichtgeometrie

De energetisch blauwdruk van ons lichaam bestaat uit een soort mal van lichtlijnen waarbinnen het fysieke lichaam en de energetische lichamen zich ontwikkelen. De mal wordt de licht-geometrie genoemd. Verstoring of afwezigheid van deze lichtstructuur kan tot onbalans leiden. Bij iemand die behandeld wordt met de lichtremedies, herstelt de lichtstructuur. Op grond hiervan kan mentale, emotionele en fysieke balans optreden.

De lichtremedies zijn gemaakt op basis van water en brandewijn als natuurlijk conserveermiddel. Ze zijn ge├źnspireerd door Lichtwezens en worden in samenwerking met Lichtwezens gemaakt. De Liquid Light Frequencies zijn letterlijk een geschenk uit de hogere dimensies.

Werkvelden

De lichtremedies kunnen worden ingezet bij uiteenlopende klachten. Deze klachten zijn in wezen een uitnodiging tot bewustwording en transformatie naar een hogere lichtfrequentie.

Kinderen

Voor de kinderen (o.a. huilbaby’s) van deze tijd zijn de lichtremedies een geweldige ondersteuning om zich thuis te voelen op aarde, omdat zij door de lichtremedies in hun eigen (hoge) lichtfrequentie worden versterkt. Kinderen zijn dan niet meer bang voor de astrale wereld waar zij zo gevoelig voor zijn.

Een aantal leerkrachten werkt met de remedies in de klas. Dit verhoogt de concentratie en geeft de kinderen meer innerlijke rust.

Geboorte- en stervensbegeleiding

De lichtremedies ondersteunen met hun lichtenergie zowel de overgang van de hogere dimensies naar de aarde, wat wij geboorte noemen als de overgang van de aarde naar de sferen, wat wij vanuit aards perspectief “sterven” noemen.

Geboorte verloopt soepeler en makkelijker omdat de incarnerende ziel de lichtfrequenties herkent van waar hij vandaan komt en daarmee makkelijker kan incarneren. Een zwangere vrouw hoeft alleen maar een buisje met druppels bij zich te dragen die speciaal zijn uitgetest voor de baby, bijvoorbeeld als na de uitgerekende datum de bevalling nog niet is ingezet.

Het stervensproces verloopt rustiger en blijer omdat de ziel in het fysieke lichaam al de liefdestrilling van de hogere dimensie kan ervaren en de realiteit van een wereld na de dood, waardoor hij rustiger zijn lichaam kan verlaten.

Dieren en planten

De lichtremedies zijn net als Bach Bloesem Remedies ook toepasbaar bij dieren en planten.

De verschillende series

De Liquid Light Frequencies bestaan uit 11 series van elk 12 of 24 lichtremedies verpakt in een doos met flesjes van 10 ml. Iedere serie heeft een specifieke werking.