Natuurlijke Geneeswijzen

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die ik verwerk

Natuurlijke Geneeswijzen verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Natuurlijke Geneeswijzen verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb

Natuurlijke Geneeswijzen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en behandelingsafspraken
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om een verslag te maken van de behandeling als basisinformatie voor een eventuele vervolgbehandeling of als u na de behandeling nog vragen heeft.

Hoe lang ik gegevens bewaar

Natuurlijke Geneeswijzen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In verband met richtlijnen van de wet en de verzekering hanteer ik de volgende bewaartermijn: 15 jaar, gerekend vanaf de laatste behandeling.

Delen met anderen

Natuurlijke Geneeswijzen deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Natuurlijke Geneeswijzen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Natuurlijke Geneeswijzen gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hildaterpstra.nl. Natuurlijke Geneeswijzen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging Natuurlijke Geneeswijzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Er zal zo weinig mogelijk op de computer worden verwerkt omdat ik altijd werk met handgeschreven dossiers. Verslagen die uitgetypt en naar u toegemaild worden, worden na verzending verwijderd. U dient , zonodig, met die mail mij te antwoorden zodat ik de informatie dan weer terugkrijg om te beoordelen en uw vragen te beantwoorden . Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hildaterpstra.nl

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Natuurlijke Geneeswijzen, kunt u mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Maria Louisastraat 15
Postcode en plaats: 8933 AN Leeuwarden
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 67688241
Telefoonnummer: 058-2153127 of 06-24618112
E-mailadres: info@hildaterpstra.nl