Natuurlijke Geneeswijzen

Praktijkinformatie

WKKGZ informatie

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris) Bovendien staat het u vrij, indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, u te wenden tot de onafhankelijke geschilleninstantie Quasir. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 01-01-2017 is mijn praktijk bij Quasir aangesloten. Deze geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact

Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van Quasir zijn te vinden/te bereiken via info@quasir.nl Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het Quasir indienen. Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met Quasir, belt u het mobiele nummer 06 53210558.

De geschillenregeling van Quasir, zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van Quasir downloaden