Natuurlijke Geneeswijzen

Mediamiek kinderwerker (Luisterkind methode)

Een afstemming door een Mediamiek Kinderwerker kan inzicht geven in het gedrag van een kind.

Iedereen wil graag dat het goed gaat met zijn of haar kind, maar net als volwassenen, hebben zij ook zo hun problemen. Hieronder enkele voorbeelden:

Uw baby huilt veel, wat is er toch?

Soms gaat het niet zoals gewenst op school. Een reden kan zijn dat uw kind moeite heeft met sociale contacten, of het ervaart teveel prikkels, waardoor het onrustig wordt en daardoor bijvoorbeeld slecht slaapt.

Boosheid, of niet zindelijk worden, en allerlei andere zaken zijn te noemen, waar ouders zich zorgen over maken. Het is niet altijd gemakkelijk om de oorzaak boven tafel te krijgen, omdat het vaak jonge kind nog niet in staat is aan te geven waar de basis ligt van het gedrag.

Een afstemming door een Mediamiek Kinderwerker, die werkt volgens de Luisterkind Methode, kan inzicht geven in het gedrag van het kind.

De Luisterkind Methode is niet alleen geschikt voor kinderen maar kan ook waardevolle inzichten opleveren voor volwassenen.

De Luisterkind methode

Als Mediamiek Kinderwerker werk je volgens de Luisterkind Methode. Dit is een manier om op telepatische wijze in gesprek te gaan met het kind en te luisteren naar het kind.

Hierbij is het niet nodig om in dezelfde ruimte zijn. Gedurende de afstemming praat ik met uw kind en kan duidelijk worden waar de problemen mee te maken hebben.

Vaak lost het probleem al op omdat het kind er over kan praten met mij, maar het kan ook zijn dat de inzet van de ouders nodig is, door hun gedrag te veranderen of om aanpassingen door te voeren in de activiteiten van het dagelijkse leven, waardoor het kind zich prettiger gaat voelen.

Omdat het contact met het kind op afstand plaatsvindt, is er geen belasting voor het kind omdat het niet naar mijn praktijk hoeft te komen. Dit betekent ook voor de ouders geen reistijd en reiskosten. Het contact verloopt geheel via email.

De Luisterkind Methode heeft als uitgangspunt, dat het kind het middelpunt is en voorrang heeft op de vragen die ouders stellen. Ik luister naar het kind. Daarnaast zijn de ouders de schakel in de communicatie, om na het lezen van de afstemming anders met hun kind om te gaan. In het contact met het kind stel ik mij zonder oordeel op en luister naar wat het te zeggen heeft.

Bent u benieuwd geworden?

Ook als alles wel goed gaat met uw kind kan er een afstemming gemaakt worden. Bijvoorbeeld als u wilt weten hoe het met uw pasgeboren baby is of kinderen van een andere leeftijd, of dat u als ouder eens wilt weten of het kind het naar de zin heeft op de manier zoals jullie met elkaar omgaan. Alles wat opvalt, kan een reden zijn om u verder te verdiepen in uw kind.

Voor wie is deze afstemming bedoeld?

  • Voor kinderen die niet lekker in hun vel zitten, door wat dan ook.
  • Voor kinderen en volwassenen van alle leeftijden.
  • Voor kinderen die zich verbaal niet voldoende kunnen uiten omdat ze ziek zijn of een verstandelijke beperking hebben.

Wat te doen als u gebruik wilt maken van De Luisterkind methode

U kunt een email sturen naar info@hildaterpstra.nl met uw verzoek.

In mijn reactie geef ik dan informatie over het toesturen van een foto, de vragen die u kunt stellen en de betaling. Als ik de foto, de vragen én de betaling heb ontvangen, gaat de termijn van 2 weken in, waarin de afstemming wordt gemaakt. Mocht er een wachttijd zijn, dan krijgt u hierover uiteraard bericht. Natuurlijk streef ik er naar om de afstemming zo spoedig mogelijk te doen.

Met de Luisterkind methode

Ik ben geen arts, psycholoog of orthopedagoog. Door een afstemming te doen genees ik geen ziektes of aandoeningen. Ik maak alleen contact met uw kind om duidelijkheid en inzicht te verkrijgen in wat er aan de hand is. Een duidelijke afstemming is afhankelijk van wat het kind mij wil vertellen.

Indien u wilt kiezen voor een vervolgbehandeling bent u daar geheel vrij in.